Program "Evidencija članova, članarina udruga"
Program za vođenje evidencije članova i aktivnosti udruga/klubova

Evidencija udruge

Idealno programsko rješenje za klubove, društva i ostale udruge građana.
- evidencija članova, evidencija uplata članarina
- evidencija aktivnosti, evidencija dokumenata, evidencija privola
- blagajničko poslovanje udruge, uplate na račun, putni nalozi
- evidencija osnovnih sredstva i opreme (ekonomat), knjiga zaduženja
- kreiranje i ispis virmana (HUB 3A), slanje obavijesti članovima

Evidencija udruge 


Evidencija udruge 

Program za vođenje evidencije članova i aktivnosti udruga/klubova

Idealno programsko rješenje za klubove, društva i ostale udruge građana.
- evidencija članova, evidencija uplata članarina
- evidencija aktivnosti, evidencija dokumenata, evidencija privola
- blagajničko poslovanje udruge, uplate na račun, putni nalozi
- evidencija osnovnih sredstva i opreme (ekonomat), knjiga zaduženja
- kreiranje i ispis virmana (HUB 3A), slanje obavijesti članovima

Detaljan opis programa pogledajte u nastavku ...

Operativni sistem
 • Standardna verzija
 • Godišnja licenca
 • PDV nije uračunat u cijenu

360,00 kn


 Program je prilagođen GDPR upredbi

U programu su izvršene odgovarajuće tehničke mjere zaštite osobnih podataka u svrhu prilagodbe udruga/društva/klubova Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR):

 • za ulaz u program potrebno je upisati lozinku (samo ovlaštene osobe mogu koristiti program),
 • baza podataka zaštičena je jakom zaporkom (samo ovlaštene osobe mogu pristupiti podacima direktno u bazi podataka),
 • zaštita podataka (backup) zaštićena je lozinkom tako da do iste mogu pristupiti samo ovlaštene osobe,
 • evidencija privola - modul u kojem možete kreirati privole (po svrhama obrada) za korištenje osobnih podataka i iste evidentirati po članovima.
Općenite informacije

Popis članova po statusu

    

Garantiramo ... sviđat će vam se program!

Preuzmite DEMO verziju i isprobajte sve funkcionalnosti programa, BESPLATNO JE!

Demo verziju možete preuzeti sa linka:

DEMO verzija programa "Evidencija udruge"

Tek dok isprobate program uvidjet ćete koliko je "kompletan" i stalno se nadograđuje!
Jednostavan za korištenje, pregledan, logički posložen ... napravljen za male udruge/klubove/društva (vođenje samo osnovnih podataka) i za one velike (vođenje detaljnih podataka).

Za samo 360kn + PDV godišnja licenca (u cijenu uključena i korisnička podrška).
Godišnja licenca vrijedi od datuma aktivacije licence do istog dana sljedeće godine.

Evidencije koje možete voditi u programu:

 • Evidencija članova
 • Evidencija nagrada/priznanja
 • Evidencija aktivnosti
 • Evidencija dokumenata
 • Evidencija osnovnih sredstva i opreme (ekonomat)
 • Evidencija zaduženja opreme (reversi i povrat reversa) - knjiga zaduženja

Financijsko poslovanje udruge:

 • Blagajničko poslovanje
 • Evidencija uplata na račun
 • Evidencija zaduženja i uplate članarine (pregled dugovanja članarina)
 • Putni nalozi

Program je prilagođen novom Zakonu o udrugama (NN 74/14).
Mogućnost vođenja svih propisanih podataka za članove, a za maloljetne osobe mogućnost upisa podataka roditelja/skrbnika.

Ostale mogućnosti programa:

 • Ispis pristupnice sa izjavom/suglasnosti roditelja za maloljetne osobe.
 • Ispis članskih iskaznica (sa ili bez slike člana)
 • Slanje obavijesti članovima (grupno - svima, po kategorijama članstva, podružnicima, sekcijama ili pojedinačno)
 • Kreiranje i ispis virmana (HUB 3A naloga za plaćanje, HUB 3A memorandum)

Program i dalje nadograđujemo sa vašim prijedlozima. Svakako nam se javite ako imate kakav prijedlog/sugestiju.

Više o svakom segmentu programa pročitajte u nastavku.
Svakako preuzmite DEMO verziju i isprobajte program u cijelosti ... sviđat će vam se program, garantiramo!

Evidencija članova

U aplikaciji se evidentiraju sljedeći podaci:

 • Osnovni podaci koji su propisani Zakonom o udrugama (NN 74/14 Članak 12)
  • Ime i prezime, OIB (JMB - u verziji za Bosnu i Hercegovinu), datum rođenja, datum pristupanja, datum izlaska iz udruge, razlog prestanka članstva, kategorija članstva (ako je određeno statutom)
 • Dodatni podaci
  • Adresa člana
  • Kontakt podaci člana (telefon, mobitel, e-mail)
  • Podaci skrbnika/zakonskog zastupnika (ime i prezime, OIB, adresa, telefon, mobitel, e-mail, napomena)
  • Status člana (umirovljenik, zaposlen, nezaposlen, učenik)
  • Stručna sprema
  • Poduzeće/Škola
  • Registracijski broj u udruzi
  • Registracijski broj u savezu
  • Registracijski broj u međunarodnoj organizaciji
  • Vrsta članstva (definira se vrsta i iznos članarine)
  • Funkcija u udruzi (predsjednik, dopredsjednik, tajnik, blagajnik i dr.)
  • Sekcija
  • Kategorija
  • Voditelj/trener
  • Podružnica
  • Periodički liječnički pregled
  • Podaci roditelja/skrbnika za maloljetne osobe

Uz evidenciju članova, u programu možete voditi evidenciju uplata članarina, evidenciju sudjelovanja članova u različitim aktivnostima udruge i evidenciju nagrada/priznanja po članovima.

Osim članova udruge u programu možete voditi i evidenciju (podatke) o vanjskim suradnicima (volonterima, zaposlenicima, sponzorima i dr.)

Mogućnost prebacivanja podataka o članovima iz excela u program "Evidencija udruge".

    

    

Izvještaji evidencije članova

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

    

Popis članova
Popis članova po članstvu
Popis članova po statusu
Popis članova po spolu
Popis članova po funkciji
Popis članova
 
Popis članova po članstvu
 
Popis članova po statusu
 
Popis članova po spolu
 
Popis članova po funkciji
 
Popis članova po starosti
Popis članova po stažu
Popis novih članova
Popis odjavljenih članova
Članske iskaznice
Popis članova
 
Popis članova po članstvu
 
Popis članova po statusu
 
Popis članova po spolu
 
Popis članova po spolu
 
 
 
Evidencija aktivnosti

Na jednostavan i pregledan način vodite evidencije o svim aktivnostima udruge.

Uz svaku se aktivnost mogu voditi sljedeće evidencije:

 • evidencija sudionika - u svakom trenutku imamo točnu informaciju koliko je članova (ili vanjskih sudionika) prijavljeno za pojedinu aktivnost.
 • evidencija uplata po aktivnosti

    

    

    

    

Izvještaji evidencije aktivnosti

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

    

Lista aktivnosti po datumu
Lista aktivnosti po vrsti
Lista sudionika po aktivnosti
Popis članova
 
Popis članova po članstvu
 
Popis članova po statusu
 
Lista aktivnosti po osobi
 
 
Popis članova
 
 
Evidencija zadužene i uplaćene članarine

Jednostavno i pregledno vođenje evidencije zaduženja i uplata članarine po svakom članu.
U svakom trenutku možete provjeriti koliko je ukupno zaduženje i uplaćeno članarina tj. dugovanja po različitim kriterijama (po voditelju/treneru, kategorijama, podružnicama, sekcijama).

Zaduženje članarina možete raditi mjesečno, periodično, godišnje. Samo je potrebno kod članova odrediti vrstu članarine a program će sve ostalo odraditi.

    

    

    

Preuzmite DEMO verziju i isprobajte sve funkcionalnosti programa, BESPLATNO JE!

Demo verziju možete preuzeti sa linka:

DEMO verzija programa "Evidencija udruge"

Tek dok isprobate program uvidjet ćete koliko je "kompletan" i stalno se nadograđuje!
Jednostavan za korištenje, pregledan, logički posložen ... napravljen za male udruge/klubove/društva (vođenje samo osnovnih podataka) i za one velike (vođenje detaljnih podataka).

    

Izvještaji evidencije zaduženja i uplaćene članarine

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

    

Lista zaduženje i uplata po članu
Lista dužnika po voditelju/treneru
Lista dužnika po podružnicama
Popis članova
 
Popis članova po članstvu
 
Popis članova po statusu
 
Lista dužnika po sekcijama
 
 
Popis članova
 
 
Putni nalozi

U modulu "putni nalozi" vodi se evidencija putnih naloga sa svim propisanim elementima i to:

 • kreiranje putnih naloga
 • kreiranje putnih računa (obračun putnih troškova)
 • kreiranje izvješća o obavljenom službenom putovanju

Upis putnih naloga kao i sam obračun putnih troškova vrlo je jednostavan i svi kreirani nalozi kao i putni računi pohranjuju se u program tako da u svakom trenutku možete provjeriti koliki su troškovi službenih putovanja za period, osobu

Dnevnice i ostale troškove službenog puta u stranim valutama program kod obračuna putnog naloga automatski preračunava u kunsku protuvrijednost po tečaju kojeg upišete.

Od izvještaja u segmentu "putni nalozi" možete kreirati i ispisati:

 • Putni nalog
 • Putni račun (obračun putnih troškova)
 • Izvješće o obavljenom službenom putu
 • Lista putnih naloga za odabrani period
 • Lista putnih naloga po osobama
 • Lista po vrstama putnih troškova (dnevnice, putni troškovi, ostalo)
 • Lista isplaćenih troškova po periodima za JOPPD obrazac

    

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

    

Putni nalog
Putni račun
Lista putnih naloga
Lista putnih troškova
Lista troškova za JOPPD
Popis članova
 
Popis članova po članstvu
 
Popis članova po statusu
 
Popis članova po statusu
 
Popis članova po statusu
 
 
Blagajna udruge

Jednostavno blagajničko poslovanje preko kojeg možete voditi sve vrste gotovinskih uplata i isplata.

Iz blagajne je moguće pratiti i ispisati sljedeće izvještaje:

 • Uplate članarina po periodu i članu
 • Neuplaćene članarine po periodu i članu
 • Ostale uplate i isplate po članu
 • Ispis blagajničkog izvješća za željeni period
 • Ispis uplatnica i isplatnica
 • Ispis dnevnika knjiženja po vrsti uplate/isplate

    

    

Izvještaji blagajne

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

    

Blagajnički izvještaj
Potvrda o uplati (Uplatnica)
Potvrda o isplati (Isplatnica)
Popis članova
 
Popis članova po članstvu
 
Popis članova po statusu
 
Dnevnik knjiženja
Kartica osobe - sintetička
Kartica osobe - analitička
Popis članova
 
Popis članova po članstvu
 
Popis članova po statusu
 
Lista uplatnica
Lista isplatnica
Popis članova
 
Popis članova po članstvu
 
 
Evidencija osnovnih sredstva i opreme (ekonomat)

"Ekonomat" je dio programa u kojem se vodi evidencija osnovnih sredstva i opreme udruge/kluba društva.
Evidencija se vodi po vrsti opreme/osnovnog sredstva i po prostorijama/lokacijama.

Od izvještaja možete kreirati:

 • Popis opreme po prostorijama/lokacijama
 • Popis opreme po vrsti
 • Popis opreme po odgovornoj osobi
 • Popisna lista po prostorijama/lokacijama (inventurna lista)
 • Popis otpisane opreme

    

    

    

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

    

Popis po prostorijama/lok.
Popis opreme po vrsti
Inventurna lista
Popis otpisane opreme
    
Popis članova
 
Popis članova po članstvu
 
Popis članova po statusu
 
Popis članova po spolu
 
 
 
Kako kupiti/naručiti program "Evidencija udruge"?

 

Preuzmite DEMO verziju i isprobajte sve funkcionalnosti programa, BESPLATNO JE!

Demo verziju možete preuzeti sa linka:

DEMO verzija programa "Evidencija udruge"

Tek dok isprobate program uvidjet ćete koliko je "kompletan" i stalno se nadograđuje!
Jednostavan za korištenje, pregledan, logički posložen ... napravljen za male udruge/klubove/društva (vođenje samo osnovnih podataka) i za one velike (vođenje detaljnih podataka).

 

Kompletna narudžba i aktivacija licence može se napraviti vrlo brzo.

Pošaljite nam vaše podatke kako bi Vam mogli kreirati i poslati službenu ponudu.
Od podataka nam treba:

 • naziv programa kojeg želite kupiti
 • naziv poduzeća/udruge/kluba/društva
 • adresa
 • OIB
 • kontakt osoba

Program možete kupiti/naručiti na slijedeće načine:

 

1. Nazovite nas

Najbolji način da saznate sve o programu kojeg želite naručiti. Ako imate i najmanju dvojbu oko narudžbe, svakako nas nazovite, bez obaveze na kupnju.

Broj telefonaBroj telefona

 

2. Pošaljite nam vaše podatke na e-mail

Podatke za narudžbu pošaljite nam na e-mail.

prodaja@innova.hrNiste našli program/aplikaciju koja Vam treba?

Svakako nam se javite. Naša specijalnost je izrada programa/aplikacija po specifičnim željama/potrebama korisnika. Pokrivamo sva područja i nema toga što ne možemo napraviti! Prikaži cijeli tekst ...
© Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin
Naslovnica   |   O nama   |   Naši proizvodi   |   Naše usluge   |   Kontakti