Program/aplikacija "Evidencija udruge"

Evidencija članova, članarina udruga

Program za vođenje evidencije članova i aktivnosti udruga/klubova

Idealno programsko rješenje za klubove, društva i ostale udruge građana.
- evidencija članova, evidencija uplata članarina
- evidencija aktivnosti, evidencija dokumenata, evidencija privola
- blagajničko poslovanje udruge, uplate na račun, putni nalozi
- evidencija osnovnih sredstva i opreme (ekonomat), knjiga zaduženja
- kreiranje i ispis virmana (HUB 3A), slanje obavijesti članovima

Program/aplikacija: Evidencija udruge


Innova Software o nama

Verzije i cijene

Pogledajte dostupne verzije i cijene programa/aplikacije

Više informacija »

Innova Software naši proizvodi

Demo verzija

Preuzmite demo verziju i isprobajte program u cijelosti

Innova Software naše usluge

Trebate više informacija?

Za sva dodatna pitanja svakako nas kontaktirajte

Osnovne informacije

Zakon o udrugama - članak 12.

 • Udruga je dužna voditi popis svojih članova.
 • Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
 • Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Program za vođenje kompletne evidencije članova udruga, klubova i društva.

Program je vizualno jednostavan za snalaženje a sve obrade su logički posložene tako da rad u programu ne zahtjeva nikakvo informatičko predznanje.

Evidencije koje možete voditi u programu:

 • Evidencija članova
 • Evidencija nagrada/priznanja
 • Evidencija aktivnosti
 • Evidencija dokumenata
 • Evidencija privola
 • Evidencija osnovnih sredstva i opreme (ekonomat)
 • Evidencija zaduženja opreme (reversi i povrat reversa) - knjiga zaduženja

Financijsko poslovanje udruge:

 • Blagajničko poslovanje
 • Evidencija uplata na račun
 • Evidencija zaduženja i uplate članarine (pregled dugovanja članarina)
 • Putni nalozi i obračun putnih troškova

Program je prilagođen Zakonu o udrugama (NN 74/14).
Mogućnost vođenja svih propisanih podataka za članove, a za maloljetne osobe mogućnost upisa podataka roditelja/skrbnika.

Ostale mogućnosti programa:

 • Ispis pristupnice sa izjavom/suglasnosti roditelja za maloljetne osobe
 • Kreiranje i ispis privola po svrsi obrade osobnih podataka (usklađeno s Općom uredbom o zaštiti podataka - GDPR)
 • Ispis članskih iskaznica (sa ili bez slike člana)
 • Slanje obavijesti članovima (grupno - svima, po kategorijama članstva, podružnicima, sekcijama ili pojedinačno)
 • Kreiranje i ispis virmana (HUB 3A naloga za plaćanje) sa i bez 2D barkoda
 • Svi izvještaji mogu se spremiti u PDF formatu
 • Podaci članova mogu se po različitim kriterijima izvesti u EXCEL datoteku.

Program i dalje nadograđujemo sa vašim prijedlozima. Svakako nam se javite ako imate kakav prijedlog/sugestiju.

Više o svakom segmentu programa pročitajte u nastavku.

Preuzmite DEMO verziju i isprobajte sve funkcionalnosti programa, BESPLATNO JE!

Tek kad isprobate program uvidjet ćete koliko je "kompletan" te se stalno nadograđuje!
Jednostavan za korištenje, pregledan, logički posložen ... napravljen za male udruge/klubove/društva (vođenje samo osnovnih podataka) i za one velike (vođenje detaljnih podataka).Evidencija članova

U aplikaciji se evidentiraju sljedeći podaci:

 • Osnovni podaci koji su propisani Zakonom o udrugama (NN 74/14 Članak 12)
  • Ime i prezime, OIB (JMB - u verziji za Bosnu i Hercegovinu), datum rođenja, datum pristupanja, datum izlaska iz udruge, razlog prestanka članstva, kategorija članstva (ako je određeno statutom)
 • Dodatni podaci
  • Adresa člana
  • Kontakt podaci člana (telefon, mobitel, e-mail)
  • Podaci skrbnika/zakonskog zastupnika (ime i prezime, OIB, adresa, telefon, mobitel, e-mail, napomena)
  • Status člana (umirovljenik, zaposlen, nezaposlen, učenik)
  • Stručna sprema
  • Poduzeće/Škola
  • Registracijski broj u udruzi
  • Registracijski broj u savezu
  • Registracijski broj u međunarodnoj organizaciji
  • Vrsta članstva (definira se vrsta i iznos članarine)
  • Funkcija u udruzi (predsjednik, dopredsjednik, tajnik, blagajnik i dr.)
  • Sekcija
  • Kategorija
  • Voditelj/trener
  • Podružnica
  • Periodički liječnički pregled
  • Podaci roditelja/skrbnika za maloljetne osobe

Uz evidenciju članova, u programu možete voditi evidenciju uplata članarina, evidenciju sudjelovanja članova u različitim aktivnostima udruge i evidenciju nagrada/priznanja po članovima.

Osim članova udruge u programu možete voditi i evidenciju (podatke) o vanjskim suradnicima (volonterima, zaposlenicima, sponzorima i dr.).

Program je prilagođen Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 • Kreiranje i ispis privola po svrsi obrade osobnih podataka
 • Vođenje evidencije privola po članovima

    

Izvještaji evidencije članova

Vezano za evidenciju članova, u programu je moguće kreirati i ispisati više od 30 izvještaja po različitim kriterijima.

Osim ispisa izvještaja i kreiranje izvještaja PDF formatu, podatke sa izvještaja možete i izvesti u Excel datoteku.

Neke primjere izvještaja možete pogledati u nastavku, a sve izvještaje možete isprobati u DEMO verziji programa..
Za prikaz izvještaja u punoj veličini kliknite na željeni izvještaj.

Popis članova

Evidencija članova - Popis članova

Popis članova po članstvu

Evidencija članova - Popis članova po članstvu

Popis novih članova

Evidencija članova - Popis novih članova

Popis odjavljenih članova

Evidencija članova - Popis odjavljenih članova

Članske iskaznice

Evidencija članova - Članske iskaznice

Popis članova po starosti

Evidencija članova - Popis članova

Popis članova po stažu

Evidencija članova - Popis članova po članstvu

Popis novih članova

Evidencija članova - Popis novih članova

Popis odjavljenih članova

Evidencija članova - Popis odjavljenih članova

Članske iskaznice

Evidencija članova - Članske iskaznice


Evidencija aktivnosti

Na jednostavan i pregledan način vodite evidencije o svim aktivnostima udruge/kluba/društva.

Uz svaku se aktivnost mogu voditi i sljedeće pod evidencije:

 • evidencija sudionika - u svakom trenutku imamo točnu informaciju koliko je članova (ili vanjskih sudionika) prijavljeno za pojedinu aktivnost
 • evidencija uplata po aktivnosti
 • evidencija rezultata po natjecanju

    

Izvještaji evidencije aktivnosti

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

Lista aktivnosti po datumu

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu

Lista aktivnosti po vrsti

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po vrsti

Lista sudionika po aktivnosti

Evidencija aktivnosti članova -

Lista aktivnosti po osobi

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po osobi

Osim prikazanih izvještaja u modulu evidencija aktivnosti dostupni su još sljedeći izvještaji:

 • Potvrda o suglasnosti roditelja/skrbnika - potpisna lista
 • Lista rezultata po osobi
 • Lista rezultata po natjecanju
 • Lista rezultata - rang lista po bodovima

Sve izvještaje možete isprobati u DEMO verziji programa.Evidencija zadužene i uplaćene članarine

Jednostavno i pregledno vođenje evidencije zaduženja i uplata članarine po svakom članu.
U svakom trenutku možete provjeriti koliko je ukupno zaduženje i uplaćene članarine tj. dugovanja po različitim kriterijama (po voditelju/treneru, kategorijama, podružnicama, sekcijama).

Zaduženje članarina možete raditi mjesečno, periodično, godišnje. Samo je potrebno kod članova odrediti vrstu članarine a program će sve ostalo odraditi.   

    

    

Kreiranje i ispis naloga za uplatu članarina

U programu se automatski za svako zaduženje članarine kreiraju nalozi za uplatu članarine.
Nalozi se mogu ispisati sa 2D barkodom.

HUB 3A nalog sa 2D barkodom

Primjer HUB 3A naloga za uplatu članarine s 2D barkod-om

Ispis HUB 3A naloga na uplatnice ili memorandome

Ispis HUB 3A naloga na uplatnice ili memorandome

    

    

Izvještaji evidencije zaduženja i uplaćene članarine

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

Lista zaduženje i uplata po članu

Evidencija članova - Lista zaduženje i uplata po članu

Lista dužnika po voditelju/treneru

Evidencija članova - Lista dužnika po voditelju/treneru

Lista dužnika po podružnicama

Evidencija članova - Lista dužnika po podružnicama

Lista dužnika po sekcijama

Evidencija članova - Lista dužnika po sekcijama

Osim prikazanih izvještaja, u modulu evidencija zadužene i uplaćene članarine dostupni su još sljedeći izvještaji:

 • Lista uplaćene članarine po datumu/periodu
 • Lista uplaćene članarine po članovima
 • Lista zadužene i uplaćene članarine za period
 • Lista uplata po vrsti članarine za period
 • Lista zadužene i uplaćene članarine po članovima
 • Lista zadužene i uplaćene članarine po voditelju/treneru
 • Lista zadužene i uplaćene članarine po podružnicama
 • Lista zadužene i uplaćene članarine po kategorijama
 • Lista zadužene i uplaćene članarine po sekcijama
 • Lista mjesečne članarine

Sve izvještaje možete isprobati u DEMO verziji programa.Blagajna udruge

Jednostavno blagajničko poslovanje preko kojeg možete voditi sve vrste gotovinskih uplata i isplata.

Iz blagajne je moguće pratiti i ispisati sljedeće izvještaje:

 • Uplate članarina po periodu i članu
 • Neplaćene članarine po periodu i članu
 • Ostale uplate i isplate po članu
 • Ispis blagajničkog izvješća za željeni period
 • Ispis uplatnica i isplatnica
 • Ispis dnevnika knjiženja po vrsti uplate/isplate

    

Izvještaji blagajne

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

Blagajnički izvještaj

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu

Potvrda o uplati (Uplatnica)

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu

Potvrda o isplati (Isplatnica)

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu

Dnevnik knjiženja

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu

Kartica osobe - sintetička

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu

Kartica osobe - analitička

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu

Lista uplatnica

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu

Lista isplatnica

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu


Putni nalozi

U modulu "putni nalozi" vodi se evidencija putnih naloga sa svim propisanim elementima i to:

 • kreiranje putnih naloga
 • kreiranje putnih računa (obračun putnih troškova)
 • kreiranje izvješća o obavljenom službenom putovanju

Upis putnih naloga kao i sam obračun putnih troškova vrlo je jednostavan. Svi kreirani nalozi kao i putni računi pohranjuju se u program tako da u svakom trenutku možete provjeriti koliki su troškovi službenih putovanja za period, osobu.

Dnevnice i ostale troškove službenog puta u stranim valutama program kod obračuna putnog naloga automatski preračunava u kunsku protuvrijednost po tečaju kojeg upišete.

Od izvještaja u segmentu "putni nalozi" možete kreirati i ispisati:

 • Putni nalog
 • Putni račun (obračun putnih troškova)
 • Izvješće o obavljenom službenom putu
 • Lista putnih naloga za odabrani period
 • Lista putnih naloga po osobama
 • Lista po vrstama putnih troškova (dnevnice, putni troškovi, ostalo)
 • Lista isplaćenih troškova po periodima za JOPPD obrazac

    

Izvještaji putnih naloga

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

Putni nalog

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu

Putni račun

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po vrsti

Lista putnih naloga

Evidencija aktivnosti članova -

Lista putnih troškova

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po osobi

Lista troškova za JOPPD

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po osobi


Evidencija osnovnih sredstva i opreme (ekonomat)

"Ekonomat" je dio programa u kojem se vodi evidencija osnovnih sredstva i opreme udruge/kluba društva.
Evidencija se vodi po vrsti opreme/osnovnog sredstva i po prostorijama/lokacijama.

Od izvještaja možete kreirati:

 • Popis opreme po prostorijama/lokacijama
 • Popis opreme po vrsti
 • Popis opreme po odgovornoj osobi
 • Popisna lista po prostorijama/lokacijama (inventurna lista)
 • Popis otpisane opreme

    

Liste osnovnih sredstva i opreme

Primjere izvještaja možete pogledati u punoj veličini (kliknite na željeni izvještaj)

Popis po prostorijama/lokacijama

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po datumu

Popis opreme po vrsti

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po vrsti

Inventurna lista

Evidencija aktivnosti članova -

Popis otpisane opreme

Evidencija aktivnosti članova - Lista aktivnosti po osobi


Verzije programa i cijene

        

Standard

70,00 € Godišnja licenca
PDV nije uračunat u cijenu
 • 1 korisnik
 •  - 
 •  
 •  
Kako naručiti program/aplikaciju Evidencija udruge
Innova Software naši proizvodi

Demo verzija

Preuzmite demo verziju i isprobajte program u cijelosti

Innova Software naše usluge

Pitajte nas

Za sva dodatna pitanja svakako nas kontaktirajte